Audio

NRK Frokostradio

Den 09.02.2022 var jeg innom NRK og snakket litt om viktigheten av ernæring for immunforsvar og COVID-19. Saken kan høres fra det 48 min. av sendingen

Opptak av innslaget: