Definisjonen på en god coach

Hva er forskjellen på en god og en dårlig coach? Er det utdanning som er utslagsgivende? Eller kanskje graden av erfaring? Eller antallet referanser? Dette er åpenbart alle ting som gir en indikasjon på kompetanse og som dermed er viktige å ta høyde for. Det sagt, man kan ha en PhD, et tonn av erfaring og masse fine referanser uten å nødvendigvis være rå på det man driver med. Viktigere er det slik jeg ser det at man har et formål med det man gjør.

Tanken bak valgene

For kort tid siden deltok jeg på et kurs i løpeteknikk, gjennomført av en kollaga som har peiling på akkurat det. Det med løpetenikk er noe jeg ikke vet spesielt mye om, og derfor noe jeg var interessert i å utforske. Gjennom kurset fikk jeg servert en masse spennende drills og øvelser, som jeg selv gjennomførte og gjerne kunne tenke meg å bruke med kunder. Jeg var derimot usikker på akkurat hvordan jeg skulle bruke det jeg hadde lært, og valgte derfor å slå av en prat med kursinstruktøren på slutten av økten.

Spørsmålet mitt var basically: Hvordan kan jeg strategisk/på en god måte implementere tingene vi nå har gått gjennom med kunder? Dette spørsmålet fremhevet for meg noe essensielt, som jeg også har tenkt på tidligere, nemlig viktigheten av å ha et formål med det man gjør. Ingen ville nok arrestert meg hvis jeg bare hadde slengt inn noen av tingene jeg lærte på løpekurset i økter med kunder, uten å ha noen klar mening bak det. Faktisk er det godt mulig det ville oppfattes som inspirerende og kult, både av de aktuelle kundene, samt utenforstående.

Dette overskygger derimot ikke mangelen på mening. Man kan kjøre verdens kuleste øvelse, foreskrive de mest spennende og nymotens kosttilskudd eller gjennomføre de mest komplekse blodprøvene… det vil ikke være verdt det hvis det ikke er noe mening bak det.

Her tror jeg vi er inne på noe sentralt ift. å definere hva en god coach er – eller en god instruktør, lærer, lege eller annen person som på en eller annen måte veileder eller behandler andre. I sin bredeste forstand vil begrepet coach kunne sies å inkludere alle disse profesjonene.

En god coach kan sies å være en som klarer å spotte behov og iverksette meningsfulle, tilpassede tiltak som dekker disse behovene.

‘Coaching-objektet’ kan i denne forstand være alt fra en idrettsutøver til et håndballag til en pasient, mens behovene kan inkludere alt fra mentale ting som motivasjon og tankesett til ernæring og soleksponering. Man vil jo aldri ha kunnskap om eller klare å spotte eller dekke alt. Man kan derimot strebe etter å øke ens kompetanse på de aktuelle områdene man fokuserer på, f.eks. gjennom research, kurs og ikke minst eksperimentering. Prøving og feiling er en essensiell del av det å utvikle seg som både utøver og coach.

Praktiske implikasjoner

Akkurat nå lurer du kanskje på hva, om noe, dette har å gjøre med deg. Har det noen praktisk betydning? Ja. Det vil jeg hevde…

For deg som coach (trener, behandler, lærer, e.l.)

Tenk over hvorfor du gjør det du gjør. Hva er grunnen til at du bruker akkurat den øvelsen, den medisinen, det kosttilskuddet, e.l. Er det noen grunn? Og isåfall, er begrunnelsen solid, sett fra et vitenskapelig og/eller erfaringsbasert ståsted, slik du ser det? Kan du stå inne for det du gjør, samt med trygghet forklare hvorfor du gjør det? Hvis svaret på noen av disse spørsmålene er nei, så kan du nok gjøre lurt i å fokusere mer på formål i ditt arbeid. Ikke sleng inn noe bare fordi det er populært eller ser kult ut, men gjør det som gir mening. Dette er helt klart enklere sagt enn gjort, og noe jeg selv utvilsomt har ‘fallen short off’ flere ganger, men noe som jeg tror det absolutt kan være lurt å ha fokus på.

For deg som klient (gymgåer, idrettsutøver, pasient, e.l.)

Før du oppsøker og hyrer en behandler eller trener, gjør litt research med det formål å få en indikasjon på hans eller hennes kompetanse. Sjekk online, snakk med tidligere kunder, e.l. Er det snakk om en trener, så observer hvordan han eller hun jobber og tenk over om det gir mening og appellerer til deg ift. hva du kan og ser etter. Dette vil ikke alltid være mulig eller praktisk, men vil absolutt kunne være fordelaktig. Ikke nødvendigvis oppsøk den mest populære coachen, men snarere den som virker trygg i det han/hun gjør og riktig mtp. ditt utgangspunkt/dine behov. Det er heller ikke noe feil i å bare spørre instruktøren rett ut, hvorfor han gjør som han gjør. Såfremt man fremstår som læringssøkende/undrende og ikke kritisk/fiendtlig, så skal det gå helt fint. Og har han virkelig peiling, så vil han mest sannsynlig med glede forklare formålet med den aktuelle praksisen. Dette er noe man helt fint også kan gjøre med en trener eller behandler man allerede har hyret. Det sagt, når samarbeidet allerede er etablert burde man slik jeg ser det på et eller annet tidspunkt legge skepsisen og spørsmålene til side og ‘fullt og helt’ dedikere seg til og vise at man stoler på coachen og hans tilnærming.

Kort oppsummert…

Noe av det viktigste for personer som trener, behandler eller på annen måte assisterer/hjelper andre er å identifisere behov, samt dekke disse behovene gjennom strategisk og målrettet aktivitet. Det kan hevdes at en person som er god på akkurat dette kan defineres som en god coach. Dette er noe både utøvere/klienter og trenere/behandlere kan gjøre lurt i å tenke over.