Filosofi

Jeg fremmer…

 • … en biologisk tilnærming til helse, psykologi og medisin
  Jeg mener de fundamentale darwinistiske prosessene som har formet livet på jorden burde ligge til grunn for undersøkelser og forståelse av kropp, livsstil og atferd.
 • … et fokus på livsstil i helse og forebygging og behandling av sykdom
  Livsstil er essensielt med hensyn til helse og sykdom. Dette virker selvinnlysende/åpenbart, men blir allikevel ofte i stor grad oversett eller avfeid, noe som blant annet skyldes at det ikke tilstrekkelig gjenspeiles i det moderne medisinske apparatet, som kan sies å ha en overveiende farmasøytisk profil. Det at de fleste medisinstudenter lærer svært lite om ernæring er kanskje det tydeligste tegnet på at livsstil ikke innprentes som et hovedfokus blant dagens leger.
 • … variert, ‘naturlig’ trening
  Jeg er av den oppfatning at vi mennesker har best av å utfordre oss selv fysisk på flere ulike måter. Med denne ikke spesielt kontroversielle uttalelsen mener jeg at det er gunstig å drive med flere typer aktiviteter, deriblant styrketrening, intervalltrening, gåing, lek og sport. Mer er ikke nødvendigvis bedre, i den forstand at overdreven trening kan ha mange negative helseffekter.
 • … hele, næringstette matvarer vi er godt tilpasset å spise
  Slik jeg ser det burde evolusjonær/biologisk tilpasningsgrad være utgangspunktet for granskning, diskusjon og formidling av ernæringsrelaterte temaer, ettersom det er vår genetiske arv som legger grunnlaget for hvordan maten vi spiser påvirker oss. Dette er ikke det samme som å si at et strikt jeger-sanker kosthold er optimalt for alle. Jeg mener dog at vi alle kan gjøre lurt i å ta vår evolusjonære bakgrunn i betraktning når vi bestemmer oss for hva vi skal spise og i så stor grad som mulig innta hele, næringstette matvarer.
 • … tilpasset soleksponering
  Sollys er ikke farlig, såfremt eksponeringstiden tilpasses på bakgrunn av hudtype, årstid, breddegrad og underlag. I moderasjon kan soleksponering, som har bred påvirkning på genekspresjon, ha en svært gunstig helseffekt – en forskningsbasert påstand som underbygges av det faktum at solstråler er selve kilden til liv og i varierende grad har vært en naturlig del av vårt miljø i millioner av år.
 • … forsiktighet ovenfor kunstige tilsetningsstoffer/kjemikalier
  Mange av de industrielt produserte stoffene det moderne mennesket eksponeres for gjennom bruk av hudpleieprodukter, inntak av bearbeidet mat, o.l. er problematiske, i den forstand at de potensielt kan akselerere aldringsprosesser, gi grobunn for betennelsesfremmende bakterier, og/eller ha andre negative fysiologiske effekter.
 • … kontroll/moderasjon vedrørende bruk av moderne teknologi
  Smarttelefoner, komputere, kunstig belysning, osv. er nå så integrert i våre liv at mange ikke tenker over hvor nytt og fremmed det er å være omringet av disse tingene. Jeg er av den oppfatning at det er lurt å utheve en viss grad av kontroll og moderasjon ovenfor denne typen teknologi.
 • … et fokus på ekte interaksjoner og relasjoner
  Dette relaterer til punktet over i den forstand at det har å gjøre med måten vi sosialiserer og kommuniserer på. Digital kommunikasjon åpner unektelig for mange muligheter og er praktisk under mange omstendigheter, men er ikke en fullverdig erstatning for interaksjoner og relasjoner med andre mennesker IRL.
 • … gjenforening med naturen
  Naturlige landskap har i dag i stor grad blitt erstattet med skyskrapere, hus, asfalterte veier og industri, noe som i stor grad har fjernet mennesket fra resten av naturen. Slik jeg ser det er det ingen tvil om at denne avkoblingen har svekket menneskets naturlige vitalitet og glød, noe som er grunnen til at jeg mener vi kan gjøre lurt i å fokusere på å ‘naturliggjøre’ våre liv.
 • … et fokus på korrigering av muskulære, ernæringsmessige og mikrobielle ubalanser
  Den moderne mannen og kvinnen lever på en måte som skiller seg markant fra den måten vi er tilpasset å leve på som følge av millioner av år med genetisk seleksjon under mer naturlige forhold, noe som har gitt grobunn for en rekke fysiologiske avvik og helseproblemer. Jeg mener at det å addressere disse ubalansene burde være på toppen av listen over prioriteter for det moderne helsevesenet.
 • … individuell tilpasning
  Ingen to personer er helt like. Dette gjelder selv eneggede tvillinger hvis man inkluderer faktorer som mikrobiota-sammensetning, helsestatus, treningsbakgrunn og aktivitetsnivå. Slik jeg ser det er det veldig viktig å ta høyde for slike faktorer, da de blant annet påvirker yteevne, restitusjonsevne og ernæringsbehov. Dette relaterer til oppfatningen om at det er viktig å lytte til kroppen og ikke blindt følge et generisk opplegg.