Infografikk

Som skribent og innholdsutvikler har jeg opp gjennom årene utviklet en rekke informasjonsgrafiske elementer som forklarer og gir et overblikk over sentrale konsepter innenfor evolusjon, helse og medisin. Illustrasjonene, som er laget på bakgrunn av min forsknings- og erfaringsbaserte forståelse av liv og helse, kan sies å fungere som et sammendrag av hva jeg har syslet med og måten jeg ser verden på.

Naturlig seleksjon

– den fundamentale evolusjonære mekanismen som har formet livet på jorden

Evolusjonsmedisin

– en naturlig darwinistisk tilnærming til helse og sykdom

Evolusjonspsykologi

– nøkkelen til å forstå hvorfor vi tenker og gjør som vi gjør

Evolutionary mismatch

– den fundamentale årsaken til moderne sykdom

Ernæring

– grunnlaget for overlevelse og helse

Fysisk aktivitet

– muskler, skjelett og bevegelse

Det humane mikrobiomet

– vårt mikrobielle reisefølge

Diverse

– andre emner