Den seksuelle frislippelsen har vært skadelig for kvinner

Vi lever i en overseksualisert verden. Instagram, pornografi, undertøysreklamer, Tinder og prostitusjon har gitt veldig andre forhold enn de vi er vant med fra vår evolusjonære utvikling. Det er i dag et press på unge om å ha sex tidlig, og med flere. Spesielt gutta føler på dette, men også jentene. De skal jo være like frigjorte som hannene nå.

Prevensjonsmidler og sekularisering har gitt damene muligheten til å gjøre noe de aldri tidligere har gjort: å ligge rundt, med akkurat hvem de vil og når de vil. Langt ifra alle tar seg denne friheten, men noen gjør det. De drar på byen, og henter hjem en ny kar, støtt og stadig. Mange er i flere forhold opp gjennom ungdoms- og 20-årene, noe som står i sterk kontrast til hvordan ting var da de fleste gikk til alteret som jomfruer.

I samfunnet ligger det en tro om at denne frigjøringen, til å ha seg med de man vil, uten å bekymre seg for at det vil ende med vanry eller barn, har vært bra for oss. I realiteten gir den masse problemer, og da spesielt for kvinnene.  

Menn og kvinner har forskjellig reproduktiv strategi

De to kjønnene har ulike biologiske innrettelser når det kommer til sex. Mens unge menn er innstilt på å spre genene deres, søker damene grunnleggende mer forpliktelse. Forskjellen her kommer av at det er langt mer kostbart for kvinner å reprodusere enn menn. De må i motsetning til gutta, som kommer unna med noen små, spretne sædceller, produsere et relativt stort egg, gå gravide i mange måneder og amme avkommet.

Ekteskapet eksisterer mye for å løse denne konflikten. Det er på ingen måte bare et tilfeldig religiøst fenomen. Det er noe vi ser i kulturer rundt omkring i verden, dypt forankret i biologien vår. Her må mannen formelt forplikte seg til kvinnen, for å ha seksuell omgang med henne. Kvinnen deler sin dyrebare skaperevne, mot å få støtte og omsorg i retur.

Ved casual sex, skjer det ingen slik verdioverføring. Den unge mannen får tilfredstilt hans behov, mens kvinnen sitter emosjonelt tomhendt igjen. Det å ha fri sex, vil aldri være like givende for en 18-årig jente som en 18-årig gutt, simpelthen fordi førstnevnte grunnleggende søker noe mer. Gutten vil som jenta ha godt av ordentlig kjærlighet, men han vil også kunne ha det greit med å bare ligge, hvertfall frem til han blir eldre og ønsker å slå seg mer til ro.

Hvis kvinnene er villige til å gå til sengs, uten å få forpliktelse, vil horder med unge menn utnytte dette, og ikke ha det samme insentivet til å faktisk forplikte seg.

Kvinner lider når de opptrer som menn

Kvinner har alltid vært mer selektive enn menn når det kommer til seksuelle interaksjoner. Gav urkvinnen seg til feil mann – en fyr som ikke stilte opp for henne og avkommet – gav det dårlig evolusjonær avkastning. Denne kresenheten ser vi også i dag. På byen og i appene er det gutta som jager, og jentene som velger. Dog ser vi at det er et økende push på å gjøre kjønnene likere. Kvinner nærmest oppfordres til å utfolde seg seksuelt. Det høres kanskje ut som noe fint, men i realiteten kan det være veldig farlig.

Sex har alltid vært sterkt knyttet til reproduksjon. Dette gjelder også psykologisk. P-piller og hook-up kultur har ikke endret dette. Det å for en kvinne ha sex tidlig, og med mange, er ikke noe som vil forventes å gi glede. Snarere tvert imot. Det er noe som vil gi betydelige emosjonelle sår og mistillit. Det er ikke like skadelig for mennene, men også disse vil kunne få større problemer med å knytte et sterkt og varig bånd til én person. Dette ser vi tegn på blant annet i undersøkelsene som viser at de mer flere førekteskapelige sexpartnere er mindre tilfredse i ekteskapet og oftere skiller seg (1, 2, 3).

Et problem her er at menn instinktivt foretrekker å gifte seg med kvinner som fremstår som seksuelt uskyldige. I tidligere tider ville jo en kvinne som allerede hadde vært seksuelt aktiv, med stor sannsynlighet allerede hatt barn. Evolusjonsbiologisk sett ønsker en mann at en kvinne skal få og ha fokus på hans barn, som bærer hans gener, og i så måte gir det god mening at kvinnelig urørthet og kyskhet er så høyt verdsatt rundt omkring i verden. Finner han ut at kvinnen har vært med andre, vil det kunne påvirke hvordan han føler for og behandler henne. Moderne vestlig kultur, full av supernormal stimuli og fri sex, kan formodentlig dempe mannens innebygde jomfrupreferanse, men det fjerner den ikke. Ingen menn foretrekker en kvinne som har ligget rundt.

Med andre ord, sidestiller vi mannens og kvinnens seksualitet, og oppfordrer alle til å fritt dyrke kjønnsdriften sin har det en dobbel negativ effekt: det påvirker hvordan kvinnene føler seg og ser på menn, og det påvirker hvordan mennene føler det for kvinnene. Ingen mann setter ordentlig pris på en kvinne han enkelt får til sengs. Det tydeliggjøres at noe av det beste en ung jente kan gjøre for sin emosjonelle helse og fremtid er å være seksuelt reservert og selektiv, samt at det for menn er uansvarlig å fritt ligge rundt, uten reservasjoner eller hensyn.  

En fare for samfunnet som helhet

Den seksuelle frislippelsen som har funnet sted opp gjennom de siste tiårene utgjør en fare for samfunnet som helhet. Sex er noe fantastisk og fint, men bør ideelt sett kun foregå innenfor visse rammer. Våre besteforeldre skjønte det. Det er gammel lærdom, innarbeidet i religiøse tekster, historier og kulturer rundt omkring i verden, som vi har glemt her i Norge og vesten. Beveger man seg ut fra tradisjonelle og trygge rammer, til alkoholpåvirkede one-night stands og kortvarige flinger, får man mer gnisninger mellom kjønnene, uønskede svangerskap, aborter, sårede hjerter, kjønnssykdommer og aleneforeldre. Akkurat det vi ser her til lands.