Kompetanse

Jeg har mest erfaring og kunnskap på følgende områder…

  • Ernæring
  • Evolusjon
  • Folkehelse
  • Livsstilssykdommer
  • Styrketrening
  • Gymnastikk
  • Formidling/veiledning