‘Pinch skulderbladene sammen!’

Ved siden av ‘Stram/engasjer setemuskulaturen!’, ‘Spre gulvet/knærne!’ og ‘Driv gjennom hælene/bakre del av foten!’, er ‘Pinch skulderbladene sammen!’ noe av det jeg har sagt oftest til treningskunder opp gjennom årene. Det er en instruks jeg har gitt hundrevis, hvis ikke tusenvis, av ganger i ulike former – noen ganger direkte fokusert på ‘pinching’, andre ganger mer dreid over mot å trekke selve skuldrene bak og ned. Dette sier noe om hvor viktig jeg mener dette med skulderretraksjon er.

I denne artikkelen tenkte jeg kort å forklare litt om bakgrunnen for at jeg er så opptatt av skulderbevegelse/posisjonering, samt i hvilke øvelser det å trekke skulderbladene sammen gir god mening 🙂

Hvorfor skulderretraksjon

Det er flere gode grunner til å trekke skuldrene bak, hvorav noen av de viktigste er at…

Man engasjerer og styrker muskulaturen i øvre rygg som trekker skuldrene bakover

Det er vanskelig å overdrive viktigheten av dette punktet. Svært mange i dagens samfunn har dårlig holdning, og da spesielt dårlig positur i øvre rygg og skulderparti, i stor grad pga. mye stillesitting, lent over en komputerskjerm. De typiske ‘kontorskuldrene’ som følger med denne livsstilen er ikke bare estetisk lite appetitelige, men kan gi grobunn for ryggsmerter og andre muskel-skjelettproblemer. Med andre ord, det gir god mening å jobbe for å forebygge og bekjempe ‘desk man posture’.

Det aller viktigste i denne forstand, slik jeg ser det, er å engasjere og trene øvre rygg. Legger man inn litt øvelser spesifikt rettet mot denne delen av kroppen, som f.eks. stående og sittende roing, kan det gjøre ganske mye for å hindre at man ender opp med å se ut som en krokbøyd kontorrotte. Men det på én betingelse, nemlig at man faktisk får med skuldrene bakover i bevegelsen. Gjør man ikke det, men isteden trekker dem frem og innover, kan man faktisk gjøre vondt verre. Dette gjelder ikke bare i stereotypiske trekkøvelser, men også i øvelser der man har muligheten til å ‘sette’ skuldrene bak, for så å holde dem der gjennom hele serien, noe som i seg selv kan være gunstig for å oppnå bedre holdning generelt, da det gir statisk trening av øvre rygg, samt mild tøyning av bryst.

Man ‘setter’ overkroppen

Dette, som bærer over fra det forrige punktet, er et viktig moment i mange øvelser, og da spesielt i øvelser hvor øvre del av kroppen er – eller hvertfall burde være – forholdsvis ‘låst av’, slik som i benkpress og knebøy. I begge disse øvelsene ønsker man å ‘sette’ overkroppen, for så å holde denne rigide stillingen gjennom alle repetisjonene, for da å ha en solid plattform som støtter vekten man løfter. Det å ‘sette’ skuldrene, bak og ned, er kanskje den aller viktigste delen av dette.

Man hever og ‘åpner’ brystet og unngår ryggrunding

Dette relaterer til punktet over i den forstand at man ved å ‘sette’ skuldrene hever og ‘åpner’ brystet og oppnår en solid rygg. Setter man ikke skuldrene, vil man fort ende med en rund og ugunstig ryggstilling, og i en øvelse som knebøy potensielt falle frempå, noe som vil skape problemer og ubalanser gjennom hele kroppen. Det vil også gjøre at man mister en del kraft og løftepotensiale, som i benkpress, hvor man ikke vil få brystet godt opp, og dermed ikke kan takle like mye vekt.

Fra teori til praksis

Det å trekke skuldrene bak og heve brystet er aktuelt både i øvelser som involverer dynamisk bruk av skuldre og øvre rygg, slik som sittende roing, samt i øvelser der disse strukturene er mer faststilt, slik som knebøy.

Med teorien nå i bagasjen er det på tide å se litt på hvordan vi rent praktisk kan og burde implementere prinsippet om å ‘pinche’ skulderbladene sammen. Som nevnt tidligere er det å trekke skuldrene bak gunstig i mange øvelser. Her er noen av de mest kjente og fremtredende…

  • Ryggøvelser som sittende-, stående- og foroverbøyd roing, samt kroppshevinger og nedtrekk
    Trekk skuldrene bak og ned når du trekker inn mot kroppen.
  • Øvelser som inviterer til et solid, ‘statisk’ overkroppsoppsett, som benkpress, dips, knebøy og brystpress
    Tenk på å ‘sette’ skuldrene i starten, for så å holde den stillingen hele gjennomføringen.

Utover dette kan man gjerne fokusere på å trekke skuldrene bak/heve brystet også utenfor gymmet, som en del av et holdningsforbedrende initiativ.

Budskap

Det å ‘pinche’ skulderbladene sammen er et prinsipp/cue det gir god mening å benytte seg av i trenings-/bevegelsessammenheng, da det kan fremme bedre kroppsholdning, helse og prestasjon.