Feilinformasjon om koronavaksinen

Å si at vaksinering har stått i fokus under koronapandemien blir nærmest en underdrivelse. En stund virket det som det var nesten alt som betydde noe. Redningen. Det som skulle få oss ut av uføret.

I nyheter og aviser kunne man kontinuerlig se statistikk over hvor mange som hadde fått «nok» doser – hvor langt unna vi var en normal hverdag igjen. Personer som ytret seg skeptisk til sprøytejaget satte seg selv i fare for å bli uglesett og ostrakisert – stemplet som egoister, konspirasjonsteoretikere og feilinformatører og utestengt fra sosiale medier.

I realiteten har mye av feilinformasjonen kommet fra offisielle hold, både nasjonalt og internasjonalt. En rekke ting som ble sagt og lovet, har det ikke vært belegg for, og har heller ikke vist seg å stemme i praksis.

 1. «Den gir god beskyttelse»
  Dette har vært gjentatt som et mantra, på tross av at det ikke forelå godt vitenskapelig grunnlag for å hevde det. Koronavaksinen er en hastevaksine, som ble kjørt ut på markedet etter kort tid, uten at man hadde en god forståelse av dens effektivitet. I praksis har mange vaksinerte blitt syke og dødd, og effektiviteten til vaksinen har vært avtagende, som er akkurat det man vil forvente fra et evolusjonært perspektiv (virus muterer, og en vaksine som er laget på bakgrunn av karakteristikker hos 1 variant vil ikke fungere like godt mot evolverte utgaver).
 2. «Den hindrer smitte»
  Et annet hovedbudskap det aldri har vært belegg for, og som alle nå har sett at åpenbart ikke stemmer. Både vaksinerte og uvaksinerte er potensielle kilder til smitte. 
 3. «Den gir beskyttelse for andre»
  Hovedpoenget som har vært fremmet for å få folk til å vaksinere seg. Det interessante her er at dette ikke bare er feil (vaksinen hindrer ikke smitte), men fra et evolusjonsbiologisk perspektiv vil man faktisk forvente at det motsatte er tilfellet. Jo flere som vaksinerer seg, jo sterkere seleksjonspress vil det være for resistens, i den forstand at varianter som er mindre sårbare for vaksinens effekt vil gis et tydelig fortrinn. Dette vil jo også være de virusene som er farligst for vaksinerte risikogrupper.
 4. «Den er trygg»
  Med alle nye og eksperimentelle medisinske produkter følger det en risiko for utilsiktede effekter/bivirkninger. Risikoen trenger ikke nødvendigvis være stor, men den vil alltid være der. Ganske ufattelig at man ikke anerkjente eller informerte folk om dette. Opp gjennom medisinens historie er det utallige eksempler på produkter man i starten tenkte var harmløse, men som det etter hvert viste seg at kunne gi problemer. For koronavaksinene har jo nå info om hjertetrøbbel, menstruasjonsforstyrrelser, o.l. begynt å komme på banen.

Tillitsbrudd

All feilinformasjonen har uten tvil svekket tilliten til helseautoriterer og ledende medier rundt omkring i verden, hvertfall i deler av befolkningen. Det å satse så mye på ett kort, og da spesielt et kort man ikke vet hvor godt egentlig er, fremstår som ganske uansvarlig. Skal man kraftig oppfordre eller tvinge noen til å gjøre noe, burde man være damn sure at det er bra for dem.