Får jeger-sankere kreft?

Enorme pengesummer og ressurser dedikeres til forskning på kreft, og det søkes lavt og høyt, i kriker og kroker, etter effektive behandlinger. Noe som ofte – nesten alltid – overses er det evolusjonære bakteppet for dagens situasjon. Det anerkjennes at forekomsten av kreft har økt de siste tiårene, men man ser sjelden lenger tilbake iFortsett å lese “Får jeger-sankere kreft?”

Antibiotikaresistens demonstrerer viktigheten av evolusjonsmedisin

Det er få, hvis noen, ting som tydeligere viser behovet for evolusjonsforståelse i medisinen enn antibiotikaresistens. Hadde vi tenkt darwinistisk, ville vi nok vært langt mer forsiktige med bruk av antimikrobielle preparater enn det vi har vært. Vi ville også festet mindre lit til dem. Evolusjon i sanntid Fremmarsj av antibiotikaresistens er fascinerende fra etFortsett å lese “Antibiotikaresistens demonstrerer viktigheten av evolusjonsmedisin”

Ungdom i skolen bør lære mer om ernæring og helse

De to siste årene har det vært mye snakk om koronapandemien og det beslaget den har lagt på individer, helsevesen og samfunnet som helhet. Noe det har vært betraktelig mindre snakk om, er det faktum at vi i dag befinner oss i en pandemi av dårlig helse. For hvor mange av de du kjenner erFortsett å lese “Ungdom i skolen bør lære mer om ernæring og helse”

Evolusjon forklarer veldig mye; også COVID-19

Det er bemerkelsesverdig hvor lite snakk det har vært om evolusjon under koronapandemien. Vaksiner, mutasjoner, varianter, risikogrupper og smittevern har stått i fokus; men uten tydelig evolusjonær analyse eller begrunnelse. Vi går rundt grøten (uten å innse det) Under pandemien har man blant annet sett at eldre og innvandrere er spesielt hardt rammet, mens barnFortsett å lese “Evolusjon forklarer veldig mye; også COVID-19”

Covid-19 og viktigheten av å se skogen for trærne

For meg, som i en årrekke har fremmet en helhetlig tilnærming til helse, har det siste 1,5 året vært frustrerende. Ikke fordi jeg personlig har måttet leve på en veldig annen måte enn vanlig, men fordi den offentlige formidlingen og debatten omkring helse har vært så snever. Fokuset har nesten utelukkende vært på å unngåFortsett å lese “Covid-19 og viktigheten av å se skogen for trærne”

Covid-19: 12 evidensbaserte tips for et sterkere immunforsvar

Et sterkt og velfungerende immunsystem er det beste forsvar mot patogener og immunrelatert sykdom! Man kan isolere og vaksinere seg så mye man bare vil, men det vil aldri gi den brede og gjennomgående beskyttelsen et robust indre forsvarsverk vil gi. Dette er ikke det samme som å si at man med et velregulert immunsystemFortsett å lese “Covid-19: 12 evidensbaserte tips for et sterkere immunforsvar”

Kostnaden ved desinfisering overgår nytten

Som en som i en årrekke har vært interessert i og fokusert på koblingen mellom mikroorganismer og menneskelig helse ser jeg med skrekk at desinfeksjonsmidler nå er i utbredt bruk på treningssentre, butikker, skoler og andre steder hvor folk samles. Å si at bruken er utbredt blir nærmest en underdrivelse. Flere steder desinfiseres nå alleFortsett å lese “Kostnaden ved desinfisering overgår nytten”