Politikerne famler i blinde uten evolusjonsbiologi

Jeg stemte ikke ved årets valg. Hvorfor gjorde jeg ikke min borgerplikt?

Fordi ingen av politikerne forstår seg på de grunnleggende prosessene som har formet, og fortsetter å forme, livet på jorden.

Kjennskap til disse er essensielt for å skape et velfungerende samfunn.

Man må forstå evolusjon, for å forstå…

Sykdomspandemier

COVID-19 har tatt opp mye spalteplass de siste årene. Det snakkes om varianter, vaksiner, mutasjoner og smittevern. Noe det derimot ikke snakkes noe særlig om, er evolusjon. Makthavere og beslutningstakere virker ikke å forstå at det som skjer rundt oss, i virusenes verden, er en darwinistisk prosess.

Det er ikke tilfeldig at noen varianter vinner frem over andre, eller at vaksinene som har blitt satt inn ikke viser seg like effektive mot nyere utgaver av viruset. Det er heller ikke tilfeldig at eldre er mer sårbare enn yngre, eller at mørkhudede innvandrere er hardere rammet enn etnisk norske. Alt dette bunner i evolusjon!

Skjønner man seg ikke på evolusjon, kan man heller ikke skjønne seg på hva som skjer med de replikerende usynlighetene som plager oss sånn. Dette er noe jeg skrev mye om når ting stod på som verst, og til slutt oppsummerte i en artikkel for Forskersonen. Det fine her, er at de samme konseptene er gjeldende over hele linja. Darwin er villig og klar til å hjelpe oss med alt fra koronavirus til antibiotikaresistens til influensa til fedme.

Kjønnsforskjeller

I dagens samfunn opereres det ut ifra en likhetstankegang. Vi har det samme utgangspunktet, og de samme kapasitetene og villighetene, tenker man. Menn er sterkere enn kvinner, men utenom det, er det ikke så mye som skiller oss. I topplokket, har vi det samme maskineriet gående. Legger vi bare til rette for like muligheter og rettigheter, vil ting jevne seg ut.

I lys av vår evolusjonsbakgrunn, fremstår dette fullstendig absurd. Menn og kvinner har alltid hatt ulike roller og funksjoner i samfunnet. Dette har gitt dyptliggende biologiske og psykologiske forskjeller, som i høyeste grad fortsatt er med oss. Det er ikke tilfeldig at menn sveiper oftere til høyre på Tinder, at flere kvinner søker til omsorgsyrker, at langt på vei de fleste Nobelprisene i kjemi har gått til menn, eller at det er menn som ser klart mest på porno.

Dette er ikke en følge av sosialisering eller kulturell kondisjonering. Våre grunnleggende preferanser og lyster ligger instinktivt i oss. Slik er det for alle andre arter, og også for oss. Tar vi ikke hensyn til dette, skaper vi masse problemer for oss selv – depresjon, frustrasjon, irritasjon og flere andre -oner. Jeg snakker om noen av farene her, og her. For politikere, er det absolutt essensielt å kjenne til kjønnsulikheter når det kommer til å skape en god skolegang og et godt liv for alle.

Innvandring

Hvorfor skapes det parallelsamfunn i land med mye immigrasjon? Standardsvaret på dette, er kulturforskjeller og dårlig integrering. Biologi, snakkes det ikke om. Faktum er at vi mennesker i millioner av år har levd i små, adskilte gruppesamfunn, med betydelig genetisk og fenotypisk likhet innad i hver gruppe. Det å gå fra denne ordningen, til en der man lever i enorme multietniske samfunn, gir en åpenbar mismatch.

Utfordringen ligger i at organismer tenderer mot å trekke sammen med og støtte individer som ligner på dem selv. Dette refereres i sosiologien til som ‘homophily’, og er noe man har sett bredt i dyreriket, inkludert hos oss mennesker. I evolusjon, er det genenes interesse som står i sentrum. Fra deres ståsted, er det ønskelig at bæreren støtter andre individer med samme gener, presentert gjennom like trekk. Det er ikke uten grunn at mødre og fedre er så beskyttende ovenfor avkom. Dette konseptet er ikke isolert til nærfamilie, men gjelder generelt, utover i slekten, og til samfunnet for øvrig.

Dette byr oss kanskje imot, men det er lite vi får gjort med det. Instinktet ligger der. Det vi kan, og bør gjøre, er å være bevisste på dette, og gå inn for å møte alle mennesker med vennlighet og respekt. Problemet er at når politikere og beslutningstakere ikke tar hensyn til det biologiske, så overser de en stor bit av menneske- og innvandringspuslespillet. Integreringstiltak er selvfølgelig viktig, men vi må også ta hensyn til at vi i titusenvis av år har levd og utviklet oss adskilt, med ulike seleksjonspress, noe som har gitt biologisk og psykologisk variasjon.

Natur

Natur er viktig. Det er det nok ingen politikere som vil si seg sterkt uenig i. Men hvorfor er naturen viktig? Det kan nok de færreste av dem gi et godt svar på. Den roer oss ned og gir mental klarhet, vil noen kanskje si. Men hvorfor gjør den det? Svaret er at vi mennesker har utviklet oss i naturlige miljøer. Vi har tilpasset oss lydene, luktene, mikrobene og lysforholdene der. Når vi nå har fjernet oss fra dette, har vi fjernet oss fra vårt overenstemmende element.

Det å gjenskape kontakt gjør at vi føler oss bedre, fordi vi er fysiologisk og psykologisk innrettet mot det naturlige landskap. Biologisk sett, er det hjemmet vårt. Det er der flesteparten av genene våre ble valgt ut, gjennom naturlig seleksjon. Vi trenger sollys og vitamin D, for å føle oss vel, fordi vi gjennom størstedelen av vår bakgrunn befant oss i solrike omgivelser. Vi er avhengig av naturens brede mikroflora for optimal mikrobiomdannelse og immunfunksjon, fordi vi har vært innhyllet i denne. Vi behøver sanseinntrykkene naturen gir, fordi det registreres og prosesseres i hjernen vår som at ting er slik de skal være.

Dette er av kritisk betydning for politikere å forstå. Vi blir stressa og oppjagede av hurtiggående trafikk, industri og skyhøye bygninger ettersom disse omgivelsene avviker så sterkt fra det vi er vant med. Våre nedarvede hjerner registrerer det som at noe er feil. Naturvern er menneskevern. Dette er noe fantastiske David Attenborough snakker mye om: vi må redde naturen, for å redde oss selv. Det å prioritere det grønne, over økonomisk og industriell vekst, fremstår fra et evolusjonært perspektiv som det beste for individer og samfunn.

Helse

Mye av det jeg snakker om på denne siden, omhandler helse. Litt høyere oppe, gikk vi inn på at evolusjonskunnskap er nødvendig i møte med pandemier. Mer generelt, er vi nødt til å forstå evolusjon for å forstå kroppen – dens organer, vev, funksjoner og inklinasjoner. Evolusjonsforståelsen gir en tydelig melding: dagens medisin er på mange områder på ville veier. Vi har spesialisert oss i så stor grad at vi har mistet helheten. Vi overser at «alt henger sammen». Spesielt, så anerkjenner ikke dagens helsevesen at tarm og immunsystem står sentralt i veldig mye av det som plager oss.

Piller, ikke ernæring, bakterieflora, fysisk aktivitet eller soleksponering, er det som foreskrives. Vi har på mange måter mistet kontakten med hva helse egentlig er for noe, og hva kroppen egentlig er. Den er ikke en maskin, men en biologisk entitet, som har utviklet og knyttet seg sammen med andre entiteter, og da spesielt bakterier. Forstyrrelser i dette økologiske systemet kan ikke fikses med et farmasøytisk middel som påvirker noe helt spesifikt, som et gen, en reseptor eller en signalmekanisme.

Mye av det vi holder på med innen medisinen i dag, dreier seg om symptomdempelse, ikke årsaksbehandling. Vi er gode på kirurgi og transplantasjoner, men når det kommer til kronisk sykdomsforebygging og -bekjempelse, feiler vi miserabelt. Vi lurer oss selv når vi tenker at vi er så friske. Diabetes, overvekt, hjerte-karsykdommer, depresjon, kviser og ryggplager er så utbredt at det knapt får oss til å heve et øyenbryn. Det evolusjonære perspektivet gir sårt tiltrengt overblikk og klarhet for helsemyndigheter og -personell i en tid preget av svulmende midjer og nedstemte miner.

Teknologi

I en artikkel på Dagens Medisin, snakker Einar Flydal og jeg om farene med elektromagnetisk stråling. Evolusjonært sett, er vi åpenbart ikke tilpasset de stråleverdiene vi i dag utsettes for. Dette er noe helsemyndigheter og politikere ikke oppfatter, da de ikke tenker evolusjonært. På veldig kort tid (noen få tiår), har eksponeringsnivåene skutt i været. Datamaskiner, mobiltelefoner, radiomaster og betalingsinstallasjoner gjør at vi i dag er teppelagt av noe usynlig, som påvirker oss alle, i mer eller mindre grad. Dette vil nok komme frem i lyset til slutt, men enn så lenge, er det mørkelagt.

Forskningen som viser at alt det trådløse er et problem for oss, er der, men overskygges og dundres over av sterke industriinteresser og utvikling- og fremgangstenking. Evolusjonsmedisinen maner til føre-var tenkning. Alt det kunstige tar oss enda lenger bort fra det vi er innordnet mot, og dermed enda lenger bort fra det vi trenger for å føle oss vel. Dette gjelder ikke bare trådløsteknologi, men alt fra kunstig belysning til nyhetssendinger til sosiale medier. Teknologien gir unektelig store muligheter, men den har også enorme skyggesider. Sistnevnte – sosiale medier – spiller på at vi er instinktivt innrettet mot sosialisering, sex og anerkjennelse, og setter dette på steroider, i en verden som langt overskrider det vi er vant med fra vår utviklingsbakgrunn. Som mange nå har kjent på kroppen, og vet fra undersøkelsene på området, er det lett å føle på mislykkethet, avhengighet og tristhet i en slik verden, der retusjert innhold, likes og sammenligninger står sentralt.

En god politiker, anerkjenner og tar hensyn til disse tingene. Han eller hun presser ikke på for mer vekst, mer teknologi og mer digitalisering, men utviser forsiktighet og motkraft i en verden der pengene råder.

… og mye mer.

Politikerne har mye å lære av Darwin

Darwin forklarte livet på jorden. I årene som har passert siden hans oppdagelser og formidling, har utallige undersøkelser styrket og ekspandert det darwinistiske. I dag, med den kunnskapen vi har om genetikk og arv, kan man enkelt resonnere seg frem til at livet på jorden utvikler og innretter seg gjennom naturlig utvalg.

Allikevel er dette ikke noe man lærer noe særlig om på skolen, og det er ikke noe det tas hensyn til i politikken. Konsekvensene av denne mangelen er enorme. De bærer inn i alt fra ernæringsvitenskap til innvandringspolitikk til likestillingsarbeid til helseomsorg. Som evolusjonist, er det vanskelig for meg å forholde meg til mye av det som skjer og bestemmes i samfunnet i dag. Veldig mye, tar ikke hensyn til, og i visse tilfeller, trosser, vår biologiske arv.

Det å overse eller jobbe mot denne, gir bare problemer. Vi synes kanskje den er upraktisk eller ubehagelig til tider, men det må vi bare leve med. Vi kan ikke fjerne den. Det vi dog kan gjøre, er å være bevisste på den, for dermed å gjøre best mulig valg i vår turbulente og endringsfylte verden.