Periodisk faste gir god mening, evolusjonært sett

Tidligere i år uttrykte jeg i VG at periodisk faste kan gi betydelige helsegevinster. I det siste har diskusjonen om dette temaet blusset opp. Én ting som ikke har kommet tydelig nok frem er det darwinistiske argumentet for å hoppe over frokosten. Fra et evolusjonært perspektiv vil man forvente at vi mennesker er godt tilpassetFortsett å lese “Periodisk faste gir god mening, evolusjonært sett”

Vi drikker mindre melk. Det er en positiv utvikling.

Matforsyningsstatistikk viser at det har vært en jevn nedgang i forbruket av melk de siste tiårene (1). I snitt drikker hver person i dag mindre enn halvparten så mye som i 1989. Da var totalforsyningen av melk 175 kg per person per år, mens det i 2020 hadde gått ned til 78 kg. Går viFortsett å lese “Vi drikker mindre melk. Det er en positiv utvikling.”

Hvorfor jeg støtter anbefalingen om å begrense mettet fett

Det er få, hvis noen, ting som er mer kontroversielt innen ernæring enn mettet fett – en type fett som utelukkende består av enkeltbindinger mellom karbonatomene i fettsyren. På den ene siden har du de som hevder at denne typen fett er noe vi gjør lurt i å begrense inntaket av, mens på den andre,Fortsett å lese “Hvorfor jeg støtter anbefalingen om å begrense mettet fett”

Sammenhengen mellom kosthold og kviser

For litt over 50 år siden ble det publisert en studie i det anerkjente tidsskriftet The Journal of the American Medical Association som satte svært uheldige føringer for dermatologien (den delen av medisinen som har å gjøre med hud og hudsykdommer). Studien, som ble satt opp med det formål å teste den utbredte ideen omFortsett å lese “Sammenhengen mellom kosthold og kviser”

Ungdom i skolen bør lære mer om ernæring og helse

De to siste årene har det vært mye snakk om koronapandemien og det beslaget den har lagt på individer, helsevesen og samfunnet som helhet. Noe det har vært betraktelig mindre snakk om, er det faktum at vi i dag befinner oss i en pandemi av dårlig helse. For hvor mange av de du kjenner erFortsett å lese “Ungdom i skolen bør lære mer om ernæring og helse”

Evolusjon forklarer veldig mye; også COVID-19

Det er bemerkelsesverdig hvor lite snakk det har vært om evolusjon under koronapandemien. Vaksiner, mutasjoner, varianter, risikogrupper og smittevern har stått i fokus; men uten tydelig evolusjonær analyse eller begrunnelse. Vi går rundt grøten (uten å innse det) Under pandemien har man blant annet sett at eldre og innvandrere er spesielt hardt rammet, mens barnFortsett å lese “Evolusjon forklarer veldig mye; også COVID-19”

Er vi tilpasset å drikke melk? En vanlig feiloppfatning…

For noen år tilbake siden var det et oppslag i media der den kjente norske snowboardkjøreren Terje Håkonsen uttrykte at melk er for kalver. Personlig drakk han ikke melk, og han var også svært skeptisk til at idretten og dens topputøvere, som frontprofiler på helse og treningsfronten, er ambassadører for en næring som han menerFortsett å lese “Er vi tilpasset å drikke melk? En vanlig feiloppfatning…”

Covid-19 og viktigheten av å se skogen for trærne

For meg, som i en årrekke har fremmet en helhetlig tilnærming til helse, har det siste 1,5 året vært frustrerende. Ikke fordi jeg personlig har måttet leve på en veldig annen måte enn vanlig, men fordi den offentlige formidlingen og debatten omkring helse har vært så snever. Fokuset har nesten utelukkende vært på å unngåFortsett å lese “Covid-19 og viktigheten av å se skogen for trærne”

Covid-19: 12 evidensbaserte tips for et sterkere immunforsvar

Et sterkt og velfungerende immunsystem er det beste forsvar mot patogener og immunrelatert sykdom! Man kan isolere og vaksinere seg så mye man bare vil, men det vil aldri gi den brede og gjennomgående beskyttelsen et robust indre forsvarsverk vil gi. Dette er ikke det samme som å si at man med et velregulert immunsystemFortsett å lese “Covid-19: 12 evidensbaserte tips for et sterkere immunforsvar”